Język/Language
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Promocje
Kalkulator elektroniczny ASA CX-2 Pathfinder
Kalkulator elektroniczny ASA CX-2 Pathfinder
352,00 zł 246,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep plar.pl prowadzonym przez PRZEGLĄD LOTNICZY AVIATION REVUE SP. Z O. O., w szczególności sposób składania i realizacji zamówień.

 

OZNACZENIE STRON

 1. Sklep internetowy plar.pl działa pod adresem http://www.sklep.plar.pl i prowadzony jest przez spółkę PRZEGLĄD LOTNICZY AVIATION REVUE SP. Z O. O., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowa 84 lok.3a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137021, NIP: 527-10-23-955, REGON:011116642.

 2. Adres do korespondencji: sklep plar.pl, ul. Targowa 84 lok. 3a, 03-448 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sklep@sklep.

 3. Numer telefonu sklepu w godzinach pracy 8.00-17.00: 22-6770841. Opłata za połączenie telefoniczne wg. taryfy operatora.

 4. Adres do reklamacji: sklep plar.pl ul Targowa 84 lok 3a, 03-448 Warszawa, numer telefonu 22-6770841, adres poczty elektronicznej: sklep@sklep.pl

 5. Konto bankoweo sprzedającego: sklep plar.pl, ul. Targowa 84 lok. 3a, 03-448 Warszawa, Pekao S.A. oddział w Warszawie, nr rachunku: 91 1240 6003 1111 0000 4940 2683 .

 6. Kupującym może być osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać się za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie http://www.plar.pl/shop/, poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, a następnie wypełnienie formularza z danymi.

 2. Złożenie zamówienia wymaga poprawności danych kupującego: nazwy oraz adresu, telefon, e-mail. Składać zamówienie w powyższej formie można 24h/ dobę.

 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zapłata może nastąpić na rachunek bankowy sklepu, obsługiwany przez Pekao S.A. oddział w Warszawie, nr rachunku: 91 1240 6003 1111 0000 4940 2683, za pobraniem pocztowym lub kurierskim, lub gotówką w chwili odbioru zamówienia w siedzibie sklepu. Kupujący musi dokonać zapłaty wciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 4. W sprawie realizacji zamówienia z Kupującymi można porozumiewać się drogą elektroniczną używając adresu mailowego sklep@plar.pl, bądź telefonicznie używając numeru 22-6770841, bądź korzystając z tradycyjnego pocztowego adresu korespondencyjnego.

 5. Towary mogą być zamawiane pod konkretne zamówienia, w wyjątkowych sytuacjach w przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru, klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail bądź telefonicznie.

 6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, gdy klient zaakceptuje całkowity, ostateczny koszt towaru (realizacji zamówienia) wraz z kosztami wysyłki.

 7. Sklep internetowy plar.pl przyjmuje płatności dokonywane za pomocą serwisu Przelewy24, przelewem bankowym, PayPal oraz transakcje kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

TERMIN REALIZACJI

 1. Standardowy termin wysyłki zamówień to 1 dzień roboczy. W opisie towaru może zostać określony dłuższy termin dostawy np. z uwagi na jego nietypowy charakter bądź sezonowość.

 2. Zamówienia na odbiór osobisty powinny być odebrane w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez nas dostępności towaru.

CENY

 1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu plar.pl są cenami brutto, wyrażonymi w PLN.

 2. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki które każdorazowo zostaną podane w chwili złożenia zamówienia.

 3. Koszt dostawy towaru może ulec zmianie jeżeli Kupujący już po złożeniu zamówienia podejmie decyzje i zmieni sposób dostawy towaru lub sposobu zapłaty. Każdorazowo powyższa sytuacja wymaga potwierdzenia zarówno ze strony Kupującego jak i Sprzedawcy.

WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Sklep plar.pl wysyła zamówiony towar Pocztą Polską lub kurierem, informacja o opłacie za przesyłkę znajduje się każdorazowo w podsumowaniu kosztów wysyłki.

 2. W szczególnych przypadkach np. wysyłka za granicę, towar o niestandardowym gabarycie, szczególne wymagania klienta dotyczące miejsca lub gwarantowanej godziny dostarczenia, Kupujący zostanie poinformowany o powyższych dodatkowych kosztach, w przypadku gdy nie zaakceptuje ich wysokości realizacja zamówienia nie dojdzie do skutku.

 3. Możliwy jest odbiór osobisty w Warszawie w siedzibie sklepu: ul.Targowa 84 lok. 3a, 03-448 Warszawa, w godzinach pracy sklepu 08.00 – 17.00.

 

ZWROTY/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ POZA SIEDZIBĄ PRZEDSIEBIORSTWA

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w których osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa kupujący musi poinformować Sprzedawcę: drogą elektroniczną na adres sklep@plar.pl, drogą pocztową na adres sklep plar.pl, ul. Targowa 3a, 03-448 Warszawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem, lub pocztą elektroniczną).

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, oświadczenie powinno być złożone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Zwracamy towar należy wysłać/przekazać sprzedającemu (sklep plar.pl, ul. Targowa 83 lok. 3a, 03-448 Warszawa) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym złożono oświadczenie od odstąpieniu od umowy. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności, wyłączając koszty dostarczenia produktu do klienta. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot płatności nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwszej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Kupujący ponosi wszelkie koszty wysłania/ zwrotu rzeczy na adres Sprzedawcy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 7. Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

 1. gdy sklep plar.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawdo odstąpienia od umowy.

 2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom.

 3. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Niezależnie od możliwości zwrotu Kupujący ma możliwość wystąpienia z reklamacją. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i musi zawierać: przyczynę reklamacji, datę sprzedaży, informację czy reklamacja wynika z niezgodności towaru z dokumentem sprzedaży czy z gwarancji, cechy zakupionego towaru, kwotę zapłaty i formę płatności, numer zamówienia, inne dane jeśli okażą się przydatne do rozpatrzenia reklamacji.

 1. Formularz odstąpienia od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy znajdują się pod regulaminem.

REKLAMACJE

 1. W przypadku wady fizycznej bądź prawnej towaru zastosowanie mają określone powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub importera.

 3. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.

 4. W przypadku wystąpienia wady Kupujący może złożyć reklamację zawierającą w szczególności:

 1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (rodzaj, datę wystąpienia wady);

 2. dane kontaktowe składającego reklamację;

 3. oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 4. Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający musi wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernej zwłoki i niedogodności dla Kupującego.

 1. Sprzedający powinien w ciągu 14 dni ustosunkować się do oświadczeń złożonych przez Kupującego: o żądaniu obniżenia ceny oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądania usunięcia wady.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Kupującemu. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.

 1. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.

 1. W sytuacji, gdy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności sprzedanej rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady, jeśli w chwili zakupu poinformował Kupującego o występowaniu takiej wady, a Kupujący taką wadę towaru zaakceptował.

 1. Reklamacje/ rękojmie należy zgłaszać na adres siedziby sklepu: ul. Targowa 84 lok. 3a, 03-448 Warszawa, adres poczty elektronicznej sklep@plar.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych klientów i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku pojawienia się ważnych okoliczności, które spowodują podjęcie decyzji o zmianie regulaminu, sklep plar.pl poinformuje publikując na swojej stronie informację na ten temat. Klienci mają prawo do rozwiązania umowy niezwłocznie po uzyskaniu Informacji o zmianie Regulaminu.

 2. Treść Sklepu Internetowego sklep plar.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 3. Wszystkie wymienione produkty, nazwy i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez polski Sąd powszechny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe